Gezinshuis “Het Baken” is gelieerd aan stichting Driestroom

 

Ervaar alledaags geluk in onze Driestroomhuizen
Driestroom weet als geen ander hoe belangrijk een goede woonomgeving is. Soms kan het zijn dat ondersteuning in het eigen gezin niet (meer) lukt. Driestroom biedt de mogelijkheid een kind bij een ander gezin te laten wonen in een van onze Driestroomhuizen. Dit zijn gezinshuizen waar kinderen met een beperking in een beschermde omgeving op kunnen groeien. Met ondersteuning van gezinshuisouders bieden we vertrouwde 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding. Kinderen kunnen daar, onder professionele begeleiding en behandeling, ontdekken wie ze zijn, wat ze willen én op welke wijze zij hun leven willen gaan vormgeven.

Opgroeien in een gezin
De cliënt kan een vertrouwensband aangaan met gezinshuisouders als vaste begeleiders. Dit zorgt voor een natuurlijke structuur en continuïteit wat een belangrijke meerwaarde vormt voor de ontwikkeling van het kind.
Een Driestroomhuis maakt zoveel mogelijk gebruik van contacten uit de directe woonomgeving. Het kind draait zoveel als het kan mee in het gewone gezinsleven en bezoekt overdag meestal een dagcentrum of school.

 

Het gezinshuis “Het baken is gevestigd in de mooie Gemeente Gennep.

We willen kinderen helpen te verbinden met zichzelf en relaties met anderen aan te gaan, met als doel om balans in hun leven te krijgen en ze te begeleiden naar een, zo zelfstandig mogelijk leven in onze maatschappij. Hierbij worden ze niet afgerekend op wat ze niet kunnen, maar gaan we sturen op de mogelijkheden die ze wel hebben.
We bieden ze veiligheid, structuur en regelmaat van een gezin waarbij “normaal” het uitgangspunt is en alleen aangepast wanneer nodig”. Samen een gezin vormen waar je welkom bent en een ieder geïnspireerd wordt het beste uit zichzelf te halen. In ons het gezinshuis wonen 4 en 6 kinderen met verschillende emotioneel en cognitieve niveaus met verschillende hulpvragen. In ons gezinshuis worden we ondersteund door op een universiteit geschoolde gedragswetenschapper.


Wil je meer informatie over wonen in een Driestroomhuis?

Neem dan contact op met het Driestroomloket of stuur ons een mailtje info@gezinshuishetbaken.nl. Bellen mag ook 0485- 515488.